Malte bilder på konsert

Gleznoju koncertā


Sommeren 2016 malte jeg to bilder under en konsert med min far i Domkirken i Riga. Han spilte orgel, og jeg malte til Max Regers "Takkesalme" og Peteris Vasks' "Gloria".
2016. gada vasarā Doma baznīcā koncerta laikā gleznoju  divas gleznas. Tā bija laba sadarbība ar manu tēti, Tālivaldi Deksni. Viņš spēlēja Max Regera ”Pateicības Psalmu” un Pētera Vaska ”Gloria”.

Malte bilder på konsert

Gleznoju koncertā

Male på stedet

Gleznot uz skatuves

Vegg

Siena

Hender

Rokas